Čerpání eurofondů

Eurofondy NFP I

Všeobecné informace

 • Místo realizace projektu: CIPI s.r.o. Železničná 901, 034 81 Lisková, Slovensko
 • Název a stručný popis projektu: Modernizace výrobního procesu prostřednictvím inovativních technologií v rozsahu:

 Pořízení CNC plazmového a kyslíkového řezacího stroje ARENA 20/60

 Pořízení CNC hydraulických tabulových nůžek SAFAN M-shear 430/10

 Pořízení CNC hydraulické zakružovačky RB 3L CNC

 • Název a sídlo příjemce: CIPI s.r.o. Železničná 809, 034 81 Lisková, Slovensko
 • Informace o datu zahájení a datu dokončení realizace projektu: zahájení projektu 05/2010, dokončení projektu 12/2011

Fotodokumentace

 • CNC plazmový a kyslíkový řezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabulové nůžky SAFAN M–shear 430/10
 • CNC hydraulická zakružovačka RB 3L CNC
 • Informační plakát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informace

 • Místo realizace projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, Slovensko
 • Název a stručný popis projektu: Modernizace výrobního procesu prostřednictvím inovativních technologií v rozsahu:

Lakovací linka na nanášení tekutých barev

 Otryskávací stroj

 Modulová linka na zpracování plechu ze svitků

 Dvoukotoučová pila na řezání hliníkových profilů

 • Název a sídlo příjemce: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, Slovensko
 • Informace o datu zahájení a datu dokončení realizace projektu: zahájení projektu 07/2015, dokončení projektu 12/2015

Fotodokumentace

 • Lakovací linka na nanášení tekutých barev
 • Tryskací stroj
 • Modulová linka na zpracování plechu ze svitků
 • Dvoukotoučová pila na řezání hliníkových profilů
 • Informační plakát

Eurofondy NFP III

Všeobecné informace

 • Místo realizace projektu: CIPI s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Název a stručný popis projektu: Inovace výrobního procesu ve společnosti CIPI, s.r.o.
 • Výše grantu: 590 416,36 €

Cílem inovace výrobních procesů v divizi zpracování hliníku je hlavně zrychlení výrobních procesů, což povede ke snížení nákladovosti výroby a růstu produktivity, zvýšení přesnosti a kvality vyráběných výrobků a ke snížení energetické náročnosti procesu výroby. Hlavní aktivitou projektu je snížení technologické mezery prostřednictvím inovace výrobních procesů opracování hliníku, přičemž výsledkem projektu z pohledu měřitelných ukazatelů projektu budou 3 inovované procesy – vysekávání, řezání, ohraňování a nárůst zaměstnanosti v podporovaných podnicích díky 2 novým pracovním místům. Inovativní postupy budou do výrobního procesu aplikovány prostřednictvím 5 pořizovaných technologií:

1. CNC vysekávací stroj
2. Laserové řezací centrum
3. CNC shrnovače lis
4., 5. Zvedací zařízení I a II

Fotodokumentace

 • Informační plakát

Eurofondy NFP IV

Všeobecné informace

 • Místo realizace projektu: CIPI s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Název a stručný popis projektu: “Snížení energetické náročnosti ve výrobním provozu společnosti CIPI, s.r.o.”

 Projekt bude realizován ve dvou hlavních aktivitách:

 • Zabezpečení energetických auditů v MSP
 • Implementace opatření z energetických auditů. 

Hlavními cíli projektu společnosti CIPI jsou:

 •  podpora energetické účinnosti prostřednictvím provádění opatření z energetického auditu
 • snížení energetické náročnosti výrobního provozu a zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů  

  Výše grantu: 79 032,57 €

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

www.op-kzp.sk

 

Fotodokumentace

 • Informační plakát