STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY

Střešní světlíky se dělí na:

  • obloukové
  • sedlové
  • shedové
  • pultové
  • bodové
  • rekonstrukce starých světlíků

Firma CIPI, s.r.o. vyrábí a dodává na trh střešní světlíky, které plní úlohu zajištění průniku denního světla do objektu. Do těchto světlíků lze instalovat otvíravé části pro denní větrání, (tzv. větrací křídla) které odvětrávají prostory pod nimi.

Světlíky se upevňují na střešní konstrukci pomocí světlíkových obrub různé výšky nad úrovní střešního pláště. Do obrub se vkládá tepelná izolace a vše se uzavírá hydroizolačními pásy, resp. klempířskými prvky, které zajistí vodotěsnost.

Nabízíme různá provedení:

  • Světlíky světlých rozměrů šířky od 1,2 do 6 m × délka (neomezeně).
  • Světlíky s možností zatížení sněhem SL od 0,5 až 4,0 kN/m2 – včetně statických výpočtů
  • Světlíky s větracími křídly s el. ovládáním servopohonem, resp. pneumatickým pohonem s možností napojení na dešťově-větrnou centrálu, samočinné zavírání při nepřízni počasí.
  • Světlíky s možností integrace zařízení na odvod kouře a tepla při požáru – úprava světlíku pro integraci do požárně-bezpečnostního systému budovy

Konstrukce světlíků:

Konstrukce střešních světlíků je z hliníkových certifikovaných lisovaných profilů v odstínech: přírodní hliník, eloxovaný hliník, barevný odstín v paletě odstínů RAL.

Prosvětlovacím, resp. zasklívacím materiálem jsou polykarbonátové komůrkové desky tlouštěk od 10 mm do 25 mm s koeficientem prostupu tepla U od 3,0 W/m2K do 1,4W/m2K, odstín– opál, čirý, bronz aj.

Polykarbonátové desky s filtrem IRM zn. Confort, Solar Control, IQ – filtrace infračerveného záření.
Denní větrání je zajištěné otvíravými částmi pomocí pneumatických nebo elektrických pohonů.

Úspory nákladů:

Při výstavbě: Vzhledem k tomu, že použité materiály (polykarbonát, hliník) jsou podstatně lehčí než klasická zasklení z oceli a drátoskla, resp. skla, je zatížení střešní konstrukce nižší, čímž se snižují i náklady na konstrukci střechy. Kombinace hliníkové konstrukce a polykarbonátu je také méně finančně náročná než kombinace hliník a sklo.

Při osvětlení: Po instalaci světlíku dochází ke zlepšení propustnosti světla do prostoru. Při použití mléčného zabarvení, tzv. opál polykarbonátu, se světlo optimálně rozptyluje, zabraňuje se oslňování a snižuje se prohřívání vnitřního prostoru vlivem slunečního záření.

Při údržbě: Nosná konstrukce světlíku je vyrobena z hliníkových profilů, takže provoz je téměř bezúdržbový. U obloukových světlíků s deskami z polykarbonátu je údržba samočisticí, protože nečistoty odplavuje déšť.

Záruční doba –servis

Naše společnost má jasně definovanou cestu kvality – od toho se odvíjejí záruční doby, které poskytujeme našim zákazníkům. U všech světlíků, které jsou zasklené dutinovými polykarbonáty, poskytujeme záruční doby na dodávku a montáž 5 až 7 let, na polykarbonátové zasklení až 10 let.

Tímto závazkem chceme našim zákazníkům jasně dokázat, že investice, kterou nám svěřili, má jasný základ a životnost. Záruční servis poskytujeme do 48 hodin od nahlášení závady.

Stáhnout prospekt v PDF