strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Spoločnosť CIPI, s.r.o. vyrába a dodáva na trh strešné svetlíky, ktoré plnia úlohu zaistenia prieniku denného svetla do objektu. Do týchto svetlíkov môžu byť inštalované otvárané časti pre denné vetranie tzv. (vetracie krídla) ktoré odvetrávajú priestory pod nimi.
Svetlíky sa upevňujú na strešný plášť pomocou svetlíkových obrúb rôznej výšky nad úroveň strešného plášťa. Do obrúb sa vkladá tepelná izolácia a všetko sa uzatvára hydroizolačnými pásmi resp. klampiarskymi prvkami, ktoré zabezpečia vodotesnosť.

Delenie strešných svetlíkov

Oblúkové svetlíky sú určené pre inštaláciu na plochej streche alebo streche s miernym sklonom a inštalujú sa na strešný otvor, alebo na otvor opatrený prírubou resp. obrubou. Konštrukciu tvoria oblúkové hliníkové rebrá s postrannými bázovými profilmi. Na vytvorený raster z rebier pokladáme polykarbonát a v mieste rebra na polykarbonát prikladáme prítlačnú španovaciu lištu, ktorá sa vkladá do bázových profilov a za pomoci metrických nerezových skrutiek sa na oboch koncoch cez závit našponuje, čím sa zabráni samovoľnému uvoľneniu polykarbonátu.

Prínos pri použití spočíva v úspore nákladov na energie, údržbu a starostlivosť o pracovné prostredie.

Tento typ je veľmi vhodný aj pri rekonštrukciách starších sedlových svetlíkov typu oceľová konštrukcia so zasklením drátosklom resp. sklom. Pri tomto type svetlíka nedochádza pri montáži k prevrtávaniu polykarbonátových platní, čo je základný predpoklad nenarušenia štruktúry polykarbonátu.

Sedlové svetlíky sa skladajú z dvoch plochých strán, ktoré sú spojené pod určitým uhlom vo vrchole. Kedysi bolo toto prevedenie svetlíkov veľmi obľúbené. S príchodom nových materiálov ako polykarbonát a hliník sa konštrukcia sedlových svetlíkov udržala, ale využívajú sa hlavne pri obchodných a nákupných objektoch, kde architektonické riešenie je nadradené ostatným súčiniteľom.

Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s integrovanými vetracími časťami pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Šedové svetlíky majú osvetľovaciu plochu orientovanú na jednu svetovú stranu (najlepšie severnú). Veľká plocha zasklenia umožňuje dosiahnutie vysokých hodnôt dennej svetlosti, výhodný pomer jasu a kontrastu, stálosť a rovnomernosť osvetlenia v objekte.

Nepriesvitná konštrukcia svetlíkov chráni objekt pred priamym slnečným žiarením. Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s integrovanými vetracími časťami pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Bodové svetlíky sú určené pre inštaláciu na ploché strechy alebo na strechy s miernym sklonom. Kopule sa inštalujú na strešné otvory. Bodové strešné svetlíky sú určené do všetkých typov stavieb ako stropné presvetlenie priestoru, neslúžia ako akustická alebo požiarna ochrana.

Bodové svetlíky dodávame taktiež v oblúkovom prevedení, tento typ je zaujímavý cenou, pomerne vysokou záručnou dobou do 7 rokov (na polykarbonát až 10 rokov). Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s opciou pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Pultové svetlíky sa využívajú hlavne pri menších šírkach svetlíkov s požiadavkou na nižší prienik svetla do priestoru. Priepustnosť svetelných lúčov je vysoká, ale závisí od farebného prevedenia a hrúbky platní z polykarbonátu. Tento typ svetlíka využívame najmä pre menšie šírky otvorov, z dôvodu veľkého minimálneho polomeru ohybu polykarbonátu. Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s opciou pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Konštrukcia

Konštrukcia strešných svetlíkov je z hliníkových certifikovaných lisovaných profilov v prevedení odtieňov:

 • prírodný hliník,
 • eloxovaný hliník,
 • farebný odtieň v rozsahu odtieňov RAL.

Presvetlovacím resp. zasklievacím materiálom sú polykarbonátové komorové dosky hrúbok od 10 mm po 25 mm s koeficientom tepelného prestupu Ug od 3,0 Wm2K po Ug = 1,39Wm2K odtieň – opál, číry, bronz ai. Uvedené hrúbky presklenia sú platné pre oblúkové svetlíky, pri šedových a sedlových svetlíkoch je hrúbka presklenia prakticky neobmedzená a je možné použiť aj vysokoakostný systém polykarbonátového presklenia na princípe pero-drážka dosahujúci tepelný prestup Ug <1,0 Wm2K. Pri oblúkových strešných svetlíkoch je možné použiť aj sendvičové presklenie z dvoch polykarbonátových dosiek kde sa dosahuje tepelný prestup Ug 1,06 Wm2K.

Vysokoakostné polykarbonátové dosky s IR filtrom tz. Confort, Solar Control, IQ – filtrujú infračervené žiarenie a zabraňujú prehrievaniu priestorov pod svetlíkmi. Denné vetranie je zabezpečené otvárateľnými časťami pomocou pneumatických alebo elektrických pohonov. Okrem polykarbonátov s IR filtrom ponúka naša spoločnosť aj certifikované platne so zvýšenou ochranou proti krupobitiu. Krupobitie je zodpovedné ročne za státisicové škody na presklení svetlíkov, použitím tohto typu polykarbonátu vieme chrániť Váš svetlík pred týmto poškodením a tým zvýšiť aj bezpečnosť Vašej haly a strojného vybavenia.

Rôzne prevedenia

 • Svetlíky svetlých rozmerov šírky od 1,2 do 6 m x dĺžka (neobmedzene).
 • Svetlíky s možnosťou zaťaženia snehom SL od 0,5 až 4,0 kN/m2 – vrátane statických výpočtov.
 • Svetlíky s možnosťou osadenia fotovoltaických panelov.
 • Svetlíky s vetracími krídlami s elektrickým ovládaním servopohonom resp. pneumatickým pohonom s možnosťou napojenia na dažďovo-veternú centrálu, samočinné zatváranie pri nepriazni počasia.
 • Svetlíky s možnosťou integrácie zariadení na odvod dymu a tepla pri požiari, úprava svetlíka pre integráciu.

Úspory nákladov

Pri výstavbe

Vzhľadom na fakt, že použité materiály (polykarbonát, hliník) sú podstatne ľahšie ako klasické zasklenia z ocele a drátoskla resp. skla. Z čoho vyplýva, že zaťaženie strešnej konštrukcie je nižšie a teda aj náklady na konštrukciu strechy sa znižujú. Kombinácia hliníkovej konštrukcie a polykarbonátu je taktiež menej finančne náročná ako kombinácia hliník a sklo.

Pri osvetlení

Po nainštalovaní svetlíka dochádza k zlepšeniu priepustnosti svetla do priestoru. Pri použití mliečneho zafarbenia tzv. opál polykarbonátu sa svetlo optimálne rozptyľuje, zabraňuje sa oslňovaniu a znižuje sa prehrievanie vnútorného priestoru vplyvom slnečného žiarenia.

Pri údržbe

Keďže nosná konštrukcia svetlíka je vyrobená z hliníkových profilov je prevádzka takmer bezúdržbová. Pri oblúkových svetlíkoch s doskami z polykarbonátu je údržba samočistiaca, keďže nečistoty odplaví dážď.

Rekonštrukcie strešných svetlíkov

Firma CIPI s.r.o. sa špecializuje aj na rekonštrukcie starších objektov hál a ich striech, pri ktorých dochádza k veľkým tepelným stratám a zatekaniu do vnútra budovy cez staré strešné plašte a svetlíky. Tento celý proces vieme podporiť termo-technickým a svetlo-technickým prepočtom úspor pri vykurovaní a svietení.

Ako zasklievací materiál sa v 80r. používalo drátosklo resp. sklo, ktoré však v súčasnej dobe nespĺňa požiadavky na tepelné straty (rozdiel v koeficiente tepelného prestupu tepla U napr. pri drátoskle hr.6-7mm U=7,0Wm2k a pri polykarbonáte napr. AKYVER hr.20/7 U= 1,55Wm2k), svetelné požiadavky a taktiež bezpečnostné smernice. Klasické sklo sa triešti na malé úlomky, ktoré pri páde ohrozujú bezpečnosť na pracovisku. Preto sa v dnešnej dobe používajú polykarbonátové dosky alebo bezpečnostné sklá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Vzhľadom na ich nízku hmotnosť, výborné izolačné vlastnosti a nerozbitnosť sú vhodné na rekonštrukciu starších svetlíkov.

Rekonštrukcia strešných svetlíkov zahrňuje tieto varianty:

 • Kompletné nahradenie starých svetlíkov novou konštrukciou vrátane polykarbonátového zasklenia.
 • Nahradenie sklenenej výplne, výmena za výplň z polykarbonátu pri ponechaní pôvodnej konštrukcie.

Rekonštrukcia taktiež zahrňuje:

 • Zateplenie a izoláciu kotevného podkladu pre nový svetlík strešnou fóliou.
 • Demontáž súčasných sedlových svetlíkov.
 • Odvoz odpadov a ich likvidácia na skládke.

Záručná doba - Servis

Naša spoločnosť ma jasne zadefinovanú cestu kvality z toho vychádzajú naše záručné doby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Pri všetkých svetlíkoch, ktoré sú zasklené dutinkovými polykarbonátmi poskytujeme záručné doby na dodávku a montáž 5 až 7 rokov na polykarbonátové zasklenie až 10 rokov.
Týmto záväzkom chceme našim zákazníkom jasne dokázať, že investícia, ktorú nám zverili má jasný základ a životnosť. Poskytujeme podľa požiadaviek zákazníka pravidelný servis na ročnej báze, ako aj záručný servis do 48 hodín od nahlásenia závady.

Ďalšie produkty

strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Fasádne
konštrukcie

Fasádne konštrukcie

Oceľové
konštrukcie

Oceľové konštrukcie

protihlukové
steny

protihlukové steny

polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

SPOKOJNí UŽÍVATElia NAŠICH PRODUKTOV