oceľové
konštrukcie

oceľové konštrukcie

Spoločnosť CIPI s.r.o. vyrába, dodáva a montuje rôzne skrutkované alebo zvárané oceľové konštrukcie pre stavebníctvo, priemysel ako aj pre dopravné stavby a fyzické osoby. Pri realizácii sa snažíme klásť dôraz na jednoduchosť, funkčnosť a predovšetkým naplnenie očakávaní a potrieb zákazníkov. Prípravu výroby podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou. Neustále sa snažíme inovovať, vylepšovať a optimalizovať výrobný proces, čoho dôkazom je aj neustále zlepšovanie vybavenia našich výrobných priestorov zaberajúcich plochu viac ako 6 000 m2, ako aj certifikáty ktorými naša spoločnosť disponuje a sú pravidelne obnovované:

Výroba oceľových stavebných komponentov a časti zostáv a konštrukcií triedy prevedenia EXC-3 podľa EN 1090-2+A1

Proces zvárania je v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 3834-2 a EN ISO 14554

Zvárací personál je certifikovaný podľa EN ISO 9606-1 a s opravením koordinovať zváranie v rozsahu všetkých úloh a zodpovedností EN ISO 14731

Zákazkové oceľové konštrukcie:

 • Oceľové prestrešenia
 • Premostenia
 • Prístrešky
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôzdne lávky

Povrchová úprava oceľových konštrukcií:

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponorom

Oceľové konštrukcie hál:

 • Ponúkame výrobu oceľových konštrukcií pre štandartné šírky montovaných oceľových hál
 • Priehradový systém oceľovej konštrukcie
 • Rámový systém oceľovej konštrukcie

Výhody oceľových hál:

 • Bezúdržbové prevedenie
 • Dlhá životnosť bez korózie
 • Rýchla montáž

Funkcia diaľničných portálov je zadefinovaná ako nosná oceľová rámová konštrukcia, ktorá plní primárnu funkciu nosnej časti pre informačné a signalizačné tabule na dopravných komunikáciách. Tieto konštrukcie portálov sa dodávajú v niekoľkých prevedenia a to vždy podľa potreby informačnej resp. signalizačnej tabule alebo zariadenia. Dbá sa pri tom na to aby boli splnené všetky požiadavky od údržby až po prístup servisu k montáži resp. demontáži informačných tabúľ. Podľa tvaru poznáme portály L,T,U portály typu L a T sa montujú väčšinou na kraj resp. do deliacej časti pruhov diaľnice, portál U je rám ktorý prebieha cez všetky štyri pruhy diaľnice a väčšinou je vo vrchnej časti pochôdzny čo znamená, že vo vodorovnej časti ja vytvorená pochôdzna časť z pororoštov pre prístup údržby. Rebríky na zvislých častiach portálov sú samozrejmosťou.

náš výrobný program zahŕňa

 • Oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
 • Oceľové konštrukcie pre technológie
 • Oceľové konštrukcie pre cestné stavby (portály, zábradlia, protihlukové steny)
 • Oceľové prestrešenia
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôdzne lávky
 • Dynamicky namáhané konštrukcie
 • Zákazkové atypické oceľové konštrukcie
Podľa projektovej dokumentácie, resp. podľa agresivity prostredia kde má byť konštrukcia zabudovaná, realizujeme rôzne druhy povrchovej úpravy s odolnosťou po kategóriu C5-I podľa ISO 12944ff. Vďaka vlastnej pieskovacej linke a lakovni vieme flexibilne reagovať na potreby zákazníkov.

Realizujeme:

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponorom

Ďalšie produkty

strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Fasádne
konštrukcie

Fasádne konštrukcie

Oceľové
konštrukcie

Oceľové konštrukcie

protihlukové
steny

protihlukové steny

polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

SPOKOJNí UŽÍVATElia NAŠICH PRODUKTOV