oceľové
konštrukcie

oceľové konštrukcie

Spoločnosť CIPI s.r.o. vyrába, dodáva a montuje rôzne skrutkované alebo zvárané oceľové konštrukcie pre stavebníctvo, priemysel ako aj pre dopravné stavby a fyzické osoby. Pri realizácii sa snažíme klásť dôraz na jednoduchosť, funkčnosť a predovšetkým naplnenie očakávaní a potrieb zákazníkov. Prípravu výroby podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou. Neustále sa snažíme inovovať, vylepšovať a optimalizovať výrobný proces, čoho dôkazom je aj neustále zlepšovanie vybavenia našich výrobných priestorov zaberajúcich plochu viac ako 6 000 m2, ako aj certifikáty ktorými naša spoločnosť disponuje a sú pravidelne obnovované:

Výroba oceľových stavebných komponentov a časti zostáv a konštrukcií triedy prevedenia EXC-3 podľa EN 1090-2+A1

Proces zvárania je v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 3834-2 a EN ISO 14554

Zvárací personál je certifikovaný podľa EN ISO 9606-1 a s opravením koordinovať zváranie v rozsahu všetkých úloh a zodpovedností EN ISO 14731

Zákazkové oceľové konštrukcie:

 • Oceľové prestrešenia
 • Premostenia
 • Prístrešky
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôzdne lávky

Povrchová úprava oceľových konštrukcií:

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponorom

Oceľové konštrukcie hál:

 • Ponúkame výrobu oceľových konštrukcií pre štandartné šírky montovaných oceľových hál
 • Priehradový systém oceľovej konštrukcie
 • Rámový systém oceľovej konštrukcie

Výhody oceľových hál:

 • Bezúdržbové prevedenie
 • Dlhá životnosť bez korózie
 • Rýchla montáž

Funkcia diaľničných portálov je zadefinovaná ako nosná oceľová rámová konštrukcia, ktorá plní primárnu funkciu nosnej časti pre informačné a signalizačné tabule na dopravných komunikáciách. Tieto konštrukcie portálov sa dodávajú v niekoľkých prevedenia a to vždy podľa potreby informačnej resp. signalizačnej tabule alebo zariadenia. Dbá sa pri tom na to aby boli splnené všetky požiadavky od údržby až po prístup servisu k montáži resp. demontáži informačných tabúľ. Podľa tvaru poznáme portály L,T,U portály typu L a T sa montujú väčšinou na kraj resp. do deliacej časti pruhov diaľnice, portál U je rám ktorý prebieha cez všetky štyri pruhy diaľnice a väčšinou je vo vrchnej časti pochôdzny čo znamená, že vo vodorovnej časti ja vytvorená pochôdzna časť z pororoštov pre prístup údržby. Rebríky na zvislých častiach portálov sú samozrejmosťou.

náš výrobný program zahŕňa

 • Oceľové konštrukcie pre priemysel a stavebníctvo
 • Oceľové konštrukcie pre technológie
 • Oceľové konštrukcie pre cestné stavby (portály, zábradlia, protihlukové steny)
 • Oceľové prestrešenia
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôdzne lávky
 • Dynamicky namáhané konštrukcie
 • Zákazkové atypické oceľové konštrukcie
Podľa projektovej dokumentácie, resp. podľa agresivity prostredia kde má byť konštrukcia zabudovaná, realizujeme rôzne druhy povrchovej úpravy s odolnosťou po kategóriu C5-I podľa ISO 12944ff. Vďaka vlastnej pieskovacej linke a lakovni vieme flexibilne reagovať na potreby zákazníkov.

Realizujeme:

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponorom

Ďalšie produkty

strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Fasádne
konštrukcie

Fasádne konštrukcie

Oceľové
konštrukcie

Oceľové konštrukcie

protihlukové
steny

protihlukové steny

polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

SPOKOJNí UŽÍVATElia NAŠICH PRODUKTOV

Potrebujete poradiť?

Radi Vám pomôžeme s projektom

Stačí vyplniť údaje

Zanechajte nám na Vás kontakt, alebo nám zašlite správu a my Vás budeme kontaktovať pre viac informácií alebo s cenovou ponukou.