2019
založenie firmy
40
pracovníkov a zamestnancov
10
stálych klientov
0 mil
ročný obrat

Informácie o firme a kontakty

Adresa

CIPI, s.r.o.
Bystrická cesta 2761
034 01 Ružomberok

Fakturačné údaje

IČO: 36 42 84 69
DIČ: 2021960017
IČ DPH: SK2021960017

Bankové spojenie

Tuzemský platobný styk: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2629031751 /0200
IBAN: SK18 0200 0000 0026 2903 1751
SWIFT: SUBASKBX

Zahraničný platobný styk: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4008714954 /7500
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0871 4954
SWIFT: CEKOSKBX

2019
založenie firmy
40
pracovníkov a zamestnancov
10
stálych klientov
0 mil
ročný obrat

Ďalšie produkty

strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Fasádne
konštrukcie

Fasádne konštrukcie

Oceľové
konštrukcie

Oceľové konštrukcie

protihlukové
steny

protihlukové steny

polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

SPOKOJNí UŽÍVATElia NAŠICH PRODUKTOV