Čerpanie eurofondov

Eurofondy NFP I

Všeobecné informácie

 • Miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o. Železničná 901, 034 81 Lisková
 • Názov a stručný opis projektu: Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

Obstaranie CNC plazmového a kyslíkového rezacieho stroja ARENA 20/60

Obstaranie CNC hydraulických tabuľových nožníc SAFAN M-shear 430/10

Obstaranie CNC hydraulického zakružovacieho stroja RB 3L CNC)

 • Názov a sídlo prijímateľa: CIPI s.r.o. Železničná 809, 034 81 Lisková
 • Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: začiatok projektu 05/2010, koniec projektu 12/2011

Fotodokumentácia

 • CNC plazmový a kyslíkový rezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabuľové nožnice SAFAN M-shear 430/10
 • CNC hydraulický zakružovací stroj RB 3L CNC
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informácie

 • Miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Názov a stručný opis projektu: Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
Otryskávací stroj
Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov

 • Názov a sídlo prijímateľa: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: začiatok projektu 07/2015, koniec projektu 12/2015

Fotodokumentácia

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP III

Všeobecné informácie

 • Miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Názov a stručný opis projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 590 416,36 €

Cieľom inovácie výrobných procesov v divízii spracovania hliníka je hlavne zrýchlenie výrobných procesov, čo povedie k zníženiu nákladovosti výroby a rastu produktivity, zvýšeniu presnosti a kvality vyrábaných výrobkov a k zníženiu energetickej náročnosti procesu výroby. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie technologickej medzery prostredníctvom inovácie výrobných procesov opracovania hliníka, pričom výsledkom projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú 3 inovované procesy – vysekávanie, rezanie, ohraňovanie a nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch vďaka 2 novým pracovným miestam. Inovatívne postupy budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom 5 obstarávaných technológií:

1. CNC vysekávací stroj
2. Laserové rezacie centrum
3. CNC Ohrňovací lis
4., 5. Zdvíhacie zariadenie I a II

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát

Eurofondy NFP IV

Všeobecné informácie

 • Miesto realizácie projektu: CIPI s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • Názov a stručný opis projektu: „Zníženie energetickej náročnosti vo výrobnej prevádzke spoločnosti CIPI, s.r.o.“

Projekt bude realizovaný v dvoch hlavných aktivitách:

 • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
 • Implementácia opatrení z energetických auditov

Hlavnými cieľmi projektu spoločnosti CIPI sú:

 • podpora energetickej efektívnosti prostredníctvom implementácie opatrení z energetického auditu
 • zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky a zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Zazmluvnená výška NFP: 79 032,57 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.op-kzp.sk

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát