Naše produkty

strešné
svetlíky

Vyrábame a dodávame na trh strešné svetlíky, ktoré plnia úlohu zaistenia prieniku denného svetla do objektu. Do týchto svetlíkov môžu byť inštalované otvárané časti pre denné vetranie tzv. (vetracie krídla) ktoré odvetrávajú priestory pod nimi.

Fasádne
konštrukcie

Realizujeme systémové i atypické zasklievanie fasád resp. vertikálne zasklievanie polykarbonátom pre priemyselné objekty a stavebníctvo. Jedná sa o ľahké zasklenie s možnosťou integrácie rôznych systémov prirodzeného i núteného vetrania.

Oceľové
konštrukcie

Vyrábame, dodávame a montujeme celozvárané alebo skrutkované oceľové konštrukcie. Pre montáž používame hospodárne profily s dôrazom na minimalizáciu nákladov na spodnú stavbu. Pri montáži kladieme dôraz na jednoduchosť a funkčnosť. Tento proces podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou.

protihlukové
steny

Protihlukové steny okrem svojej primárnej funkcie ochrany životného prostredia a to hlavne tlmenie a znižovanie zvuku od dopravy v priľahlých obývaných častiach dopravnej komunikácie sekundárne pomáhajú formovať priestor, v ktorom sú implementované.

polykarbonátové
presklenia

V súčasnosti ponúkame aj presklené konštrukcie na báze hliníkových profilov. Tieto konštrukcie patria k charakteristickým prvkom stavby. Dodávajú budovám vzhľad a funkčnosť. Reflektujú na charakter doby, kultúru, geografickú polohu, módne trendy a výrazným podielom stvárňujú architektonický zámer.