polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

Firma CIPI, s.r.o. vyrába a dodáva na trh polykarbonátové presklenia, ktoré plnia úlohu zaistenia prieniku denného svetla do objektu. Do týchto presklení môžu byť inštalované otvárané časti pre denné vetranie tzv. vetracie krídla ktoré odvetrávajú priestory.

Delenie Polykarbonátového zasklenia

Jedná sa hlavne o vodorovné konštrukcie prípadne konštrukcie s malým sklonom. Pre uchytenie je potrebné vytvoriť nosný a kotevný rošt z oceľovej konštrukcie prípadne z dreva, ktorý musí byť staticky posúdený ako samostatná nosná konštrukcia s tým, že musíme taktiež posúdiť aj zasklievací materiál a to hlavne na zaťaženie snehom SL, ale aj vetrom WL.

Tento typ zasklenia sa najviac využíva pre:

 • prístrešky,
 • pergoly,
 • markízy,
 • prestrešenie nakladacích rámp,
 • spojovacích krčkov, atď..

Jedná sa o rôzne typy konštrukcií prípadne aj s väčším sklonom. Je potrebné vytvoriť nosnú oblúkovú konštrukciu z oceľových resp. hliníkových profilov, ktorá musí vytvárať raster pre uchytenie polykarbonátu. Výhodou tejto konštrukcie oproti rovnej je lepší priebeh statických momentov a tým aj nižšia celková hmotnosť nosnej konštrukcie, čo v praxi prináša cenovú úsporu. Tento typ konštrukcie je v posledných rokoch dosť preferovaný či už z cenového, ale aj architektonického hľadiska. Statické posúdenie na zaťaženie snehom SL a vetrom WL je samozrejmosť či už pre nosnú konštrukciu alebo polykarbonátové zasklenie.

Tento typ zasklenia sa najviac využíva pre:

 • strešné svetlíky,
 • zasklievanie tribún futbalových štadiónov,
 • zasklievanie vstupov do objektov,
 • prestrešenia nakladacích rámp,
 • autobusové zastávky,
 • prestrešenia čerpacích staníc,
 • parkovacích plôch,
 • nákupných centier, atď..

Spoločnosť CIPI s.r.o. realizuje systémové i atypické zasklievanie fasád resp. vertikálne zasklievanie polykarbonátom pre priemyselné objekty a stavebníctvo. Jedná sa o ľahké zasklenie s možnosťou integrácie rôznych systémov prirodzeného i núteného vetrania.

Využitie nachádza nie len pri nových montovaných priemyselných halách, ale najmä pri rekonštrukciách starých priemyselných objektov, kde sú plochy stien zasklené drátosklom, ktoré je často za hranicou svojej životnosti.

Použitie polykabonátového zasklenia fasád je vhodné všade tam, kde môže dôjsť k poškodeniu sklenených materiálov v dôsledku otrasov a vibrácií alebo pre presvetlenie konštrukcií ktoré nie sú schopné odolať vysokej hmotnostnej záťaži skleneného materiálu.

Realizuje 2 druhy polykarbonátového zasklenia fasád

Nesystémové zasklenia:

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so zasklením stávajúcich fasád, ktoré boli zasklené sklom, alebo drátosklom. Pre optimalizáciu nákladov na zasklenie sa v prípade nesystémového zasklenia používa ako kotevný podklad existujúca oceľová konštrukcia s existujúcim rastrom na ktorý sa za pomoci prítlačných líšt prichytávajú polykarbonátové platne. Pri tomto systéme môžeme použiť širokú škálu polykarbonátových platní od hrúbky 10mm až po 32mm. Pre tieto hrúbky dodávame hliníkové príslušenstvo s gumenými tesneniami a to U profily, U parapetné profily, prítlačné lišty atď. Toto zasklenie dodávame a montujeme aj pre novostavby v priemysle a to hlavne na zasklenie šedových svetlíkov.

Systémové zasklenia:

Vhodné predovšetkým pre novostavby s použitím systémov AKYVER Panel® a RODECA Panel®. Tieto systémy umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž a ponúkajú taktiež širokú škálu možnosti presklenia a osadenie systémových hliníkových okien otváraných manuálne alebo pomocou elektromotora. Certifikované profily s prerušeným tepelným mostom v kombinácii so systémovým presklením nám umožňujú dosiahnuť výborné tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia.

Výhody polykarbonátového zasklenia:

 • Nízka hmotnosť,
 • Jednoduchá a časovo nenáročná realizácia,
 • UV ochrana koextrudovaná priamo do materiálu,
 • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti od 2,40 až do 0,71 W/m2K,
 • Variabilita hrúbky zasklenia od 10mm do 60mm,
 • Špeciálne druhy polykarbonátu pre riešenia na ktoré sú kladené špecifické požiadavky,
 • Výborná rázová pevnosť,
 • Polykarbonát nie je trieštivý ako bežné sklo,
 • Záruka až 10 rokov

Zasklievanie fasád resp. vertikálne zasklievanie sa využíva hlavne pre priemyselné objekty a stavebníctvo. Pre tieto typy zasklení používame systémové zasklenie a nesystémové zasklenie. Rozdiel v týchto dvoch typoch je v tom, že systémové zasklenia využívame pre novostavby a nesystémové zasklenie je použité na 90% na stávajúcich objektoch ako výmena exist. zasklenia. Pre obidva systémy fasádnych zasklení ponúkame, dodávame a inštalujeme vetracie časti s elektrickým príp. mechanickým vetraním.

Výhody polykarbonátového zasklenia :

Obidva typy zasklení majú výhody oproti typickým zaskleniam sklom resp. vákuovým sklom a to cenové a taktiež polykarbonát je nerozbitný s tým, že dokážeme za minimálny príplatok dodávať rôzne odtiene zasklení.

Systémové zasklenia:

Naša spoločnosť dodáva a inštaluje na trhu dva typy tohto zasklenia: AKYVER Panel® a RODECA Panel®. Obidva systémy fungujú na podobnom princípe a to systém clips, keď spájame dva polykarbonátové panely vedľa seba za pomoci perodrážky. Systém je veľmi jednoduchý a rýchly pre montáž. Pre inštaláciu potrebujeme len otvor ktorý olemujeme zvnútra resp. zvonku nosnými U profilmi, do ktorých sa následne vkladá polykarbonátový panel. Panely sú v šírkach 600 resp. 500mm v dĺžkach max do 12m s tým že prípadné vystuženie v rámci zaťaženia vetrom WL je riešené kotevnými prvkami, ktoré sa vkladajú do perodrážky a z interiérovej strany sa spoja pomocou horizontálnych spojovacích paždíkov, ktoré sa ukotvia do nosných stĺpov objektu. Obidva systémy majú statické tabuľky podľa ktorých určujeme potrebnosť kotiev a dodatočného vystuženia zvnútra.

Príklad:
Panel výšky 2m nepotrebuje pomocné kotvenie do výšky inštalácie 20m. Panely dodávame v hrúbkach 40-60mm s koeficientom tepelného prestup tepla U od 1,7 do 0,71Wm2k.

V prípade požiadavky na vetranie vo fasáde taktiež dodávame a inštalujeme vetracie systémové časti s ovládaním el. pohonom.

Nesystémové zasklenia:

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so zasklením stávajúcich fasád, ktoré boli zasklené sklom alebo drátosklom. Pri tomto type zasklenia je jasný rozdiel v koeficiente tepelného prestupu tepla U a to pri drátoskle a skle U=7,0Wm2k a pri polykarbonáte napr. AKYVER hr.20/7 U= 1,55Wm2k . Pri tomto type zasklenia využívame ako kotevný podklad existujúcu oceľovú konštrukciu s existujúcim rastrom na ktorý sú za pomoci prítlačných líšt prichytávané polykarbonátové platne. Pri tomto systéme môžeme použiť škálu polykarbonátových platní od hrúbky 10mm až po 25mm. Pre tieto hrúbky dodávame hliníkové príslušenstvo s gumenými tesneniami a to U profily, U parapetné profily, prítlačné lišty atď. Toto zasklenie dodávame a montujeme aj pre novostavby v priemysle a to hlavne pre zasklenie šedových svetlíkov.

Ďalšie produkty

strešné
svetlíky

strešné svetlíky

Fasádne
konštrukcie

Fasádne konštrukcie

Oceľové
konštrukcie

Oceľové konštrukcie

protihlukové
steny

protihlukové steny

polykarbonátové
presklenia

polykarbonátové presklenia

SPOKOJNí UŽÍVATElia NAŠICH PRODUKTOV

Potrebujete poradiť?

Radi Vám pomôžeme s projektom

Stačí vyplniť údaje

Zanechajte nám na Vás kontakt, alebo nám zašlite správu a my Vás budeme kontaktovať pre viac informácií alebo s cenovou ponukou.