Čerpanie eufofondov

Eurofondy NFP I

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.
Železničná 901,
034 81 Lisková

Názov a stručný opis projektu:

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

 • Obstaranie CNC plazmového a kyslíkového rezacieho stroja ARENA 20/60
 • Obstaranie CNC hydraulických tabuľových nožníc SAFAN M-shear 430/10
 • Obstaranie CNC hydraulického zakružovacieho stroja RB 3L CNC)

Názov a sídlo prijímateľa:

CIPI s.r.o., 
Železničná 809, 
034 81 Lisková

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Začiatok projektu 05/2010, Koniec projektu 12/2011

Fotodokumentácia

 • CNC plazmový a kyslíkový rezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabuľové nožnice SAFAN M-shear 430/10
 • CNC hydraulický zakružovací stroj RB 3L CNC
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov

Názov a sídlo prijímateľa:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Začiatok projektu 07/2015, Koniec projektu 12/2015

Fotodokumentácia

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP III

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Hlavným cieľom inovácie výrobných procesov v divízii spracovania hliníka je hlavne zrýchlenie výrobných procesov, čo povedie k zníženiu nákladovosti výroby a rastu produktivity, zvýšeniu presnosti a kvality vyrábaných výrobkov a k zníženiu energetickej náročnosti procesu výroby. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie technologickej medzery prostredníctvom inovácie výrobných procesov opracovania hliníka, pričom výsledkom projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú 3 inovované procesy – vysekávanie, rezanie, ohraňovanie a nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch vďaka 2 novým pracovným miestam.

Inovatívne postupy budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom 3 obstarávaných technológií:

 • CNC vysekávací stroj
 • Laserové rezacie centrum
 • CNC Ohraňovací lis

Výška nenávratného finančného príspevku: 483 067,93 €

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát

Eurofondy NFP IV

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobnej prevádzke spoločnosti CIPI, s.r.o.

Projekt bude realizovaný v dvoch hlavných aktivitách:

 • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
 • Implementácia opatrení z energetických auditov


Hlavnými cieľmi projektu spoločnosti CIPI sú:

 • podpora energetickej efektívnosti prostredníctvom implementácie opatrení z energetického auditu
 • zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky a zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Zmluvná výška nenávratného finančného príspevku:

79 032,57 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
www.op-kzp.sk

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát

Eurofondy NFP V

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Ružomberok, Bystrická cesta 2761
Ružomberok, Bystrická cesta 1900

Názov a stručný opis projektu:

Inovácia výrobných procesov spoločnosti CIPI, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inteligentných riešení

Opis projektu:

Projekt je zameraný na inováciu výrobných procesov súvisiacich s výrobou kovových konštrukcií a prvkov pre vetranie a presvetlenie – strešné svetlíky ako aj protihlukové steny. Hlavným cieľom projektu je zásadná zmena výrobného procesu tvarovania a povrchovej úpravy prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií do výroby. Cieľ projektu bude naplnený vďaka realizácii aktivity „Podpora inteligentných inovácií“ zameranej na nákup 5 logických celkov: Zváracie robotické pracovisko, Dátové centrum, Podnikový informačný systém so SMART modulmi, Automatická linka na práškové lakovanie, Dierovacie profilovacie zariadenie.

Úspešnosť realizácie projektu bude možné sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

 • Počet inovovaných procesov: 2
 • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Zmluvná výška nenávratného finančného príspevku:

1 096 113,14 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.