Typy strešných svetlíkov

Typy strešných svetlíkov

Firma CIPI s.r.o. sa špecializuje aj na rekonštrukcie starších objektov – hál a ich striech, pri ktorých dochádza k veľkým tepelným stratám a zatekaniam do vnútra budovy cez staré strešné plašte a svetlíky. Rekonštrukcia svetlíkov je v tomto prípade nutná, ale aj veľmi prínosná. Celý proces vieme podporiť termo-technickým a svetlo-technickým prepočtom úspor pri vykurovaní a svietení.

Ako zasklievací materiál sa v 80r. používalo drátosklo resp. sklo, ktoré však v súčasnej dobe nespĺňa požiadavky na tepelné straty, rozdiel v koeficiente tepelného prestupu tepla U napr. pri drátoskle hr.6-7mm Ug=7,0Wm2k a pri polykarbonáte napr. AKYVER hr.20/7 Ug= 1,55Wm2k , svetelné požiadavky a taktiež bezpečnostné smernice, nakoľko klasické sklo sa triešti na malé úlomky, ktoré pri páde ohrozujú bezpečnosť na pracovisku. Preto sa používajú polykarbonátové dosky alebo bezpečnostné sklá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky. Vzhľadom na ich nízku hmotnosť, výborné izolačné vlastnosti a nerozbitnosť sú vhodné na rekonštrukciu starších svetlíkov.

Rekonštrukcia strešných svetlíkov zahrňuje tieto varianty:

  • Kompletné nahradenie starých svetlíkov novou konštrukciou vrátane polykarbonátového zasklenia
  • Nahradenie sklenenej výplne, výmena za výplň z polykarbonátu pri ponechaní pôvodnej konštrukcie

Rekonštrukcia taktiež zahrňuje:

  • Zateplenie a izoláciu kotevného podkladu pre nový svetlík strešnou fóliou
  • Demontáž súčasných sedlových svetlíkov
  • Odvoz odpadov a ich likvidáciu na riadenej skládkennnn

Bodové svetlíky sú určené pre inštaláciu na ploché strechy, alebo na strechy s miernym sklonom. Ploché svetlíky, alebo kopule sa inštalujú na strešné otvory. Bodové strešné svetlíky sú určené do všetkých typov stavieb ku stropnému presvetleniu priestoru, neslúžia ako akustická alebo požiarna ochrana.

Bodové svetlíky dodávame taktiež v oblúkovom prevedení, tento typ je zaujímavý cenou, pomerne vysokou záručnou dobou do 7 rokov a na polykarbonát až 10 rokov. Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s opciou pre denné vetranie, či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Bodové svetlíky vyrábame do rozmerov 2,0 x 3,5m.

Samozrejmosťou je vyhotovenie tohto typu svetlíku aj vo forme strešných výlezov.

Oblúkové svetlíky sú určené pre inštaláciu na plochej streche alebo streche s miernym sklonom a inštalujú sa na strešný otvor alebo na otvor opatrený prírubou resp. obrubou. Konštrukciu tvoria oblúkové hliníkové rebrá s postrannými bázovými profilmi na vytvorený raster z nosných rebier je pokladaný polykarbonát, pričom v mieste rebra je polykarbonát z vonkajšej strany fixovaný prítlačnou lištou, ktorá sa vkladá do bázových profilov a za pomoci metrických nerezových skrutiek sa na oboch koncoch cez závit našponuje, čím sa zabráni samovoľnému uvoľneniu polykarbonátu.

Prínos pri použití spočíva v úspore nákladov energií, údržby a starostlivosti o pracovné prostredie.

Tento typ je veľmi vhodný aj pri rekonštrukciách starších sedlových svetlíkov typu oceľová konštrukcia so zasklením drátosklom resp. sklom. Pri tomto type svetlíka nedochádza pri montáži k prevrtávaniu polykarbonátových platní, čo je základný predpoklad nenarušenia štruktúry polykarbonátu. V porovnaní s oceľovou konštrukciu starých sedlových svetlíkov dochádza pri oblúkových svetlíkov k značne nižšiemu zaťaženiu strechy.

Vo všetkých typoch svetlíkov používame vysokoakostné polykarbonáty a certifikované hliníkové profily od renomovaných Európskych výrobcov. V závislosti od špecifík prostredia inštalácie umožňuje systémová konštrukcia našich svetlíkov použitie rôznych druhov polykarbonátového presklenia (polykarbonát so zníženou priepustnosťou IR žiarenia; so zvýšenou odolnosťou voči krupobitiu; sendvičová skladba zasklenia s vynikajúcimi parametrami tepelného prestupu U).

Naše strešné svetlíky sú produktom Európskeho štandardu certifikované podľa normy EN 14963 s označením CE.

Systémová konštrukcia našich svetlíkov umožňuje použitie širokej škály príslušenstva ako napríklad:

-vetracie krídla umožňujúce denné vetranie, otvárané elektricky alebo pneumaticky s možnosťou napojenia na riadiacu jednotku s poveternostným čidlom

-zabezpečenie proti prepadu, certifikované zabezpečenie proti prepadu schopné absorbovať energiu nárazu až do 1200J.

-slnolamy, architektonické riešenie pre obmedzenie prieniku slnečných lúčov do interiéru

-príprava svetlíkov pre osadenie klapiek na ZOTaSH a systémov núteného vetrania

Výhody:

Pri realizácii – ľahká a takmer bezúdržbová hliníková konštrukcia umožňujúca rýchlu a jednoduchú montáž

Pri prevádzke – vynikajúca priepustnosť svetla do priestoru, zníženie prehrievania interiéru vplyvom slnečného žiarenia, vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam svetlíka možnosť optimalizovať tepelné hospodárenie budovy

Pri údržbe – takmer bezúdržbová konštrukcia s polykarbonátovým presklením na ktoré postačujú bežné čistiace prostriedky

Sedlové svetlíky sa skladajú z dvoch plochých strán, ktoré sú spojené pod určitým uhlom vo vrchole. Štandarným prevedením známym aj z minulosti sú postranné uhly 45° a uhol v hrebeni 90°, pričom cenovú úsporu je možné dosiahnuť znížením výšky svetlíka (vhodné riešenie aj pri osadení v letových zónach) s postrannými uhlami 30° a hrebeňovým uhlom 120°. V minulosti bolo toto prevedenie svetlíkov veľmi obľúbené. S príchodom nových materiálov ako polykarbonát a hliník sa konštrukcia sedlových svetlíkov udržala, ale využívajú sa hlavne pri obchodných a nákupných objektoch, kde architektonické riešenie je nadradené ostatným súčiniteľom ako je napríklad pomer cena výkon. V porovnaní s oblúkovými svetlíkmi sú sedlové svetlíky náročnejšie na výrobu a vyžadujú si pevnejšiu podkonštrukciu.

Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s integrovanými vetracími časťami pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom.

Výhody sedlových svetlíkov:

Konštrukcia sedlových svetlíkov umožňuje osadenie presklenia v prakticky neobmedzenej hrúbke

Pri vhodnom nadimenzovaní svetlíkov je možné použiť zasklievací pero-drážkový systém kde presklená plocha nie je z vonkajšej strany predelená prítlačnými lištami.

Esteticko – architektonická výhoda oproti iným typom svetlíkov.

Prirodzený odvod dažďovej vody a snehu vďaka systémovej konštrukcii.

Široká škála príslušenstva (slnolamy, certifikované zabezpečenie proti prepadu, vetracie segmenty, výlezy)

Aktuálne prebieha certifikácia sedlových svetlíkov podľa normy EN STN 14963.

Všetky nami vyrobené konštrukcie sedlových svetlíkov sú staticky podložené.

Šedové svetlíky majú osvetľovaciu plochu orientovanú na jednu svetovú stranu (najlepšie severnú). Veľká plocha zasklenia umožňuje dosiahnutie vysokých hodnôt dennej svetlosti, výhodný pomer jasu a kontrastu, stálosť a rovnomernosť osvetlenia v objekte.

Nepriesvitná konštrukcia svetlíkov chráni objekt pred priamym slnečným žiarením. Tento typ svetlíka vyrábame samozrejme aj s integrovanými vetracími časťami pre denné vetranie či už s pneumatickým alebo elektrickým pohonom. Netransparentná časť šedového svetlíka môže byť zhotovená buď z nepriehľadného polykarbonátu, dosahujúceho výborné tepelno izolačné vlastnosti v pomere k cene alebo osadením PUR/PIR strešných panelov v štandardnej hrúbke 60 až 80mm.

Výhody Šedových svetlíkov:

Prakticky neobmedzená hrúbka presklenia, nepriame osvetlenie interiéru a možnosť pripraviť konštrukciu na osadenie solárnych kolektorov – vhodné pre energeticky sebestačné budovy s vhodnou orientáciou k svetovým stranám.